Điều khoản sử dụng

Trang web dafabetcasinovietnam.top được quản lý và vận hành bởi công ty ABC. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng sau:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

  • Tất cả các nội dung, hình ảnh, tài liệu và nguồn dữ liệu trên trang web dafabetcasinovietnam.top thuộc quyền sở hữu trí tuệ của công ty ABC hoặc các bên sở hữu đối tác.
  • Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu.

2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng nó theo quy định trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

3. Thông tin và dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các thông tin và dịch vụ trên trang web dafabetcasinovietnam.top nhằm mục đích cung cấp kiến thức và thông tin cho người sử dụng.

4. Quảng cáo và liên kết

Trang web dafabetcasinovietnam.top có thể chứa quảng cáo và liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web này.

  • Bạn không được tạo liên kết đến trang web dafabetcasinovietnam.top mà không có sự cho phép từ chúng tôi.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng các trang web liên kết.

5. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng mọi thông tin trên trang web dafabetcasinovietnam.top là chính xác và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin này sẽ luôn hoàn toàn chính xác và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.